Bir başı hazır diğer başı bağlantı yerinde oluşturulan sökülemeyen bağlantı elemanına perçin denir.